ژنرال اسپانیایی را به دلیل عضویت در پودموس بازنشسته کردند

ژنرال اسپانیایی را به دلیل عضویت در پودموس بازنشسته کردند
نگارش از مسعود سالاری

خبر کوتاه دولت اسپانیا ژنرال خولیو رودریگز ۶۷ ساله فرمانده پیشین ارتش این کشور در سال های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۱ را بازنشسته کرد. دلیل اصلی این تصمیم دولت،

خبر کوتاه

دولت اسپانیا ژنرال خولیو رودریگز ۶۷ ساله فرمانده پیشین ارتش این کشور در سال های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۱ را بازنشسته کرد. دلیل اصلی این تصمیم دولت، عضویت آقای رودریگز در حزب چپگرای افراطی و پوپولیست این کشور یعنی پودموس یا حزب مردم بود. رهبر پودموس از آقای رودریگز به عنوان وزیر دفاع بعدی نام برده بود.

مطالب مرتبط