ژنرال اسپانیایی را به دلیل عضویت در پودموس بازنشسته کردند

Access to the comments نظرها
نگارش از مسعود سالاری
ژنرال اسپانیایی را به دلیل عضویت در پودموس بازنشسته کردند

خبر کوتاه

دولت اسپانیا ژنرال خولیو رودریگز ۶۷ ساله فرمانده پیشین ارتش این کشور در سال های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۱ را بازنشسته کرد. دلیل اصلی این تصمیم دولت، عضویت آقای رودریگز در حزب چپگرای افراطی و پوپولیست این کشور یعنی پودموس یا حزب مردم بود. رهبر پودموس از آقای رودریگز به عنوان وزیر دفاع بعدی نام برده بود.