انتخابات ریاست جمهوری تانزانیا؛ چالش حزب حاکم پس از نیم قرن

Access to the comments نظرها
نگارش از Masoud Imani Kalesar
انتخابات ریاست جمهوری تانزانیا؛ چالش حزب حاکم پس از نیم قرن

خبر کوتاه
ادوارد لوواسا اوکاوا، نامزدی که از حمایت چهار حزب مخالف دولت برخوردار است ممکن است به بیش از نیم قرن سلطه حزب حاکم در تانزانیا پایان دهد. اگرچه نظرسنجی ها حکایت از پیروزی کاندیدای حزب حاکم در انتخابات ریاست جمهوری تانزانیا دارد اما رقابت دو نامزد بسیار تنگاتنگ است.