دادگاه تجدید نظر یکی از فرماندهان زندان های کمونیستی رومانی برگزار می شود

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
دادگاه تجدید نظر یکی از فرماندهان زندان های کمونیستی رومانی برگزار می شود

دادگاه تجدید نظر الکساندرو ویسینسکو یکی از فرماندهان زندان رومانی در دوران دیکتاتور
کمونیستی این کشور، چائشسکو، برگزار شد.

حکم دادگاه اولیه علیه وی بیست سال زندان بوده است. او متهم به جنایت علیه بشریت شده است.

وی در دیوان عالی کیفری در بخارست پایتخت رومانی محاکمه شد. قاضی دادگاه به وی اجازه داده است دست کم از دو وکیل استفاده کند.

بین سالهای ۱۹۵۶ تا ۱۹۶۳ این مرد رئیس زندان تحت امر دولت کمونیستی بود و دست کم چهارده نفر از مخالفان در این زندان تحت شکنجه های شدید و اعدام جان باخته اند.

دختر یکی از قربانیان می گوید خواستار افزایش حکم نیست و تنها می خواهد جنایاتی که در این زندان علیه بشرین انجام شده است شفاف بررسی و اعلام شود.

الکساندرو ویسینسکو، ود ساله است و تاکنون در هیچ کدام از جلسات دادگاهی اظهار ندامت و پشیمانی نکرده است.

وی همواره گفته است که در مقام یک کارمند دولت انجام وظیفه کرده است. بیش از ۶۰۰ هزار تن از مخالفان سیاسی بین سالهای ۱۹۴۷ تا ۱۹۸۹، سقوط دولت کمونیستی رومانی، سالهای زیادی را در زندان گذراندند و یا اینکه قربانی شکنجه و اعدام شدند.