حملۀ تخم مرغی به نخست وزیر کوزوو

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
حملۀ تخم مرغی به نخست وزیر کوزوو

خبرکوتاه

یک معترض خشمگین در کوزوو با تخم مرغ به ایسا مصطفا، نخست وزیر این کشور حمله کرد. اگر چه تخم مرغ پرتاب شده به نخست وزیر کوزوو اصابت نکرد اما پلیس دو نفر را در این رابطه دستگیر کرده است.

حملۀ تخم مرغی به نخست وزیر کوزوو در جریان سخنرانی وی در شهر پودوژوو صورت گرفته است.

این دومین باراست که معترضان به سیاست های ایسا مصطفا با تخم مرغ به وی حمله می کنند.