تلاش برای کسب حق طلاق همجنسگرایان در شورای کلیسایی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
تلاش برای کسب حق طلاق همجنسگرایان در شورای کلیسایی

دومین اجلاس شورای کلیسایی درباره خانواده با حضور کاردینال ها، اسقف های اعظم و ۲۷۰ کشیش آغاز شد.

قانونی شدن حق طلاق برای همجنسگرایان و نیز آسان تر شدن آن برای شهروندان کاتولیک از مهمترین موضوع های مورد بحث در این نشست سه هفته ای خواهد بود.
با وجود اظهار امیدواری پاپ فرانسیس برای همراه شدن این شورا با به رسمیت شناختن حق طلاق برای همجنسگرایان، محلهظه کاران همچنان از پذیرش آن امتناع دارند.

یکی از کاردینال های محافظه کار گفت: « از نظر کلیسا هیچ زمینه ای برای توجه به گروه های همجنسگرا و یا حتی افرادی با زمینه مشابه و یا حتی کمی شبیه به آنها در برنامه الهی برای ازدواج و خانواده دیده نشده است. در هر حال زن و مردی که به همجنس خود گرایش دارند را باید با یک حساسیت بسیار زیادی پذیرفت.»

روز شنبه گذشته و یک روز پیش از افتتاح اجلاس شورای کلیسایی یک کشیش لهستانی از همجنسگرا بودن خود پرده برداشت.

واتیکان اقدام این کشیش را «غیر مسوولانه» توصیف کرد و او را از تمام مسوولیت های مذهبی اش تعلیق کرده است.