کشف مزرعه ماری جوانا در ایتالیا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
کشف مزرعه ماری جوانا در ایتالیا

پلیس ایتالیا یک مزرعه بزرگ ماری جوانا را در شهر بولونیای این کشور کشف کرد.

در این مزرعه که در نزدیکی ایستگاه قطار شهر ایجاد شده بود، دویست گیاه ماری جوانا وجود داشت که ارتفاع برخی از آنها به بیش از سه متر می رسید.

قرار بود با این مقدار ماری جوانا ۲۵۰ کیلو مواد مخدر به ارزش ۴۰۰ هزار یورو تولید شود.