انتخابات کاتالونیا: احزاب اصلی جدایی طلب از کسب اکثریت مطلق بازماندند

Access to the comments نظرها
نگارش از Masoud Imani Kalesar
انتخابات کاتالونیا: احزاب اصلی جدایی طلب از کسب اکثریت مطلق بازماندند

آرتور ماس، رئیس دولت منطقه کاتالونیا در بارسلون اسپانیا با اعلام پیروزی جدایی طلبان در انتخابات پارلمانی محلی گفت این پیروزی به جدایی این منطقه مشروعیت می بخشد.

احزاب اصلی استقلال طلب کاتالونیا در انتخابات پارلمانی روز یکشنبه این منطقه توانستند ۶۲ کرسی از ۱۳۵ کرسی را از آن خود کنند. گروه چپ گرای جدایی طلب موسوم به «سی یو پی» یا وحدت مردمی نیز ۱۰ کرسی را تصاحب کرد.

بدین ترتیب اگرچه استقلال طلبان به اکثریت نسبی دست می یابند اما در جلب موافقت «سی یو پی» که مخالف ریاست آرتور ماس بر جنبش جدایی طلبان است راه آسانی پیش رو ندارند.

به رغم وعده و اعلام پیروزی آرتور ماس، احزاب اصلی جدایی طلب با اختصاص ۴۷.۹ درصد از ۵۰ درصد آراء به خود، از کسب اکثریت مطلق آراء باز ماندند.

از همین رو مذاکره و مخالفت بارسلون با مادرید به رهبری آرتور ماس برای کسب استقلال از موضعی بسیار قاطع همراه نبوده و راه استقلال طلبی برای کاتالانهای جدایی طلب همچنان نامعلوم خواهد بود.

نظرسنجی ها حاکی است اکثریت کاتالانها به شرط برخوردار شدن از یک نظام مالیاتی بهتر و کسب اختیارات بیشتر از مادرید، مایل به جدایی از اسپانیا نیستند.