راخوی: آماده گفتگو با بارسلون هستم اما نه به بهای شکستن قانون اساسی

Access to the comments نظرها
نگارش از Masoud Imani Kalesar
راخوی: آماده گفتگو با بارسلون هستم اما نه به بهای شکستن قانون اساسی

ماریانو راخوی، نخست وزیر اسپانیا یک روز پس از انتخابات پارلمانی محلی کاتالونیا گفت در چارچوب قانون اساسی آماده گفتگو و همکاری با دولت محلی جدید مستقر در بارسلون است.

همیشه گفته ام، آماده ام تا گوش بسپارم و گفتگو کنم اما تحت هیچ شرایطی قانون اساسی را زیر پا نخواهم گذاشت...من به عنوان رئیس دولت بر سر یکپارچگی و تمامیت ارضی اسپانیا مصالحه نخواهم کرد

آقای راخوی گفت:«همیشه گفته ام، آماده ام تا گوش بسپارم و گفتگو کنم اما تحت هیچ شرایطی قانون اساسی را زیر پا نخواهم گذاشت.»

وی همچنین افزود «من به عنوان رئیس دولت بر سر یکپارچگی و تمامیت ارضی اسپانیا مصالحه نخواهم کرد.»

احزاب اصلی استقلال طلب کاتالونیا با کسب اکثریت نسبی آراء در انتخابات پارلمانی محلی روز یکشنبه توانستند ۶۲ کرسی از ۱۳۵ کرسی را از آن خود کنند.

گروه چپ گرای جدایی طلب موسوم به «سی یو پی» یا وحدت مردمی نیز ۱۰ کرسی را تصاحب کرد.

آرتور ماس، رئیس دولت محلی کاتالونیا می گوید دستیابی احزاب اصلی جدایی طلب کاتالونیا به اکثریت نسبی آراء به منزلۀ مشروعیت بخشی به برگزاری رفراندوم استقلال و جدایی از سرزمین اسپانیاست.

نظرسنجی ها حاکی است اکثر کاتالانها به شرط برخوردار شدن از یک نظام مالیاتی بهتر و کسب اختیارات بیشتر از مادرید، مایل به جدایی از اسپانیا نیستند.

منطقه کاتالونیای اسپانیا با ۷.۵ میلیون نفر جمعیت و اختصاص حدود ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی اسپانیا به خود، از ثروتمندترین مناطق اسپانیاست.