پاپ در کنگره آمریکا: پناهجویان را به شکل آمار و ارقام نبینیم

پاپ در کنگره آمریکا: پناهجویان را به شکل آمار و ارقام نبینیم
نگارش از Masoud Imani Kalesar

رهبر کاتولیک های جهان که پس از کوبا برای اولین بار به آمریکا سفر کرده است روز پنجشنبه در کنگره این کشور حاضر شد و سخنرانی کرد. پاپ فرانچسکو، در

رهبر کاتولیک های جهان که پس از کوبا برای اولین بار به آمریکا سفر کرده است روز پنجشنبه در کنگره این کشور حاضر شد و سخنرانی کرد.

پاپ فرانچسکو، در سخنرانی حدود ۴۵ دقیقه ای خود به موضوعات متعددی پرداخت. او در خصوص بحران مهاجرت گفت مهاجران را باید به چشم افراد ببینیم نه اعداد و ارقام و آمار.

وی گفت: «ما مردم این قاره ترسی از خارجی ها نداریم، چرا که بسیاری از ما زمانی خود خارجی بوده ایم.»

وی در بخش دیگری از سخنانش افزود: «در ساخت یک ملت ما باید نکته ای را به رسمیت بشناسیم؛ این که با طرد ذهن خصومت گرا و با مشارکت و همیاری متقابل در ارتباط مداوم با دیگران باشیم.»

تلاش برای از بین بردن فقر و تنگدستی، ایجاد دنیایی عدالت محور، صلح و دوستی، حمایت از مردم آسیب پذیر دنیا و همچنین تلاش برای حل معضل گرمایش زمین و پایان دادن به تولید و خرید و فروش تسلیحات از دیگر محورهای سخنرانی پاپ بود.

وی در جمع ۵۰۰ نماینده کنگره و دیگر مقامات ایالات متحده، آمریکا را سرزمین «مردم آزاد و جسور و شجاع» خواند و افزود:«مایه خرسندی من است که آمریکا همچنان برای بسیاری سرزمین رویاهاست.»

مطالب مرتبط