خوش بینی مردم کلمبیا به توافق و پایان جنگ داخلی

خوش بینی مردم کلمبیا به توافق و پایان جنگ داخلی
نگارش از مسعود سالاری

پس از پنجاه سال جنگ داخلی میان دولت کلمبیا و گروه شورشی فارک، امروز این کشور چشم انداز قطعی صلح را برای شش ماه دیگر در پیش رو دارد. اعضای خانواده

پس از پنجاه سال جنگ داخلی میان دولت کلمبیا و گروه شورشی فارک، امروز این کشور چشم انداز قطعی صلح را برای شش ماه دیگر در پیش رو دارد. اعضای خانواده قربانیان، بازماندگان، رؤسای جمهور پیشین و همه جناح ها از توافق در کلمبیا حمایت می کنند زیرا این توافق نقطه پایانی بر درگیری های داخلی خواهد بود.

یک شهروند کلمبیایی در بوگوتا، پایتخت می گوید: «این یک آغاز مهم است. ما کلمبیایی ها بعد از پنجاه سال جنگ، دیگر می توانیم در صلح و آرامش زندگی کنیم.»

دیگری می گوید: «اگر روند توافق بر اساس واقعیت و عدالت نباشد و غرامت همه به عدالت تقسیم نشود، بی اعتمادی به وجود می آید. ما همگی خواستار این توافق هستیم و در آن مشارکت داریم زیرا کلمبیا به آشتی نیاز دارد.»

به نظر می رسد آلوارو اوریبه، رئیس جمهور پیشین کلمبیا و سناتور کنونی، تنها کسی است که به این توافق انتقاد دارد. او می گوید: «دولت، رئیس دیوان عالی و دادستان کل تصمیم گرفته اند تا تروریسم و گروگانگیری قاچاقچیان مواد مخدر را خطای سیاسی قلمداد کرده و آنها را تنبیه نکنند. این در واقع جایزه ای است برای جنایت علیه بشریت مثل کشتار بوخایا، بمبگذاری در نوگال و قتل عام نمایندگان واله دل کائوکا».

درگیری دولت کلمبیا با فارک که یک گروه شورشی مارکسیست لنینیست است، در طول پنج دهه گذشته به مرگ دویست هزار تن انجامیده است.

مطالب مرتبط