افت فعالیتهای بخش تولیدات و ساخت و ساز در چین

Access to the comments نظرها
نگارش از Soroush Alavi
افت فعالیتهای بخش تولیدات و ساخت و ساز در چین

تحقیقات موسسه مالی و مطالعات اقتصادی مارکیت نشان می دهد فعالیتهای بخش تولیدات و ساخت و ساز در چین بیشتر از پیش بینی ها افت داشته است.

براین اساس شاخص موسسه مارکیت از فعالیتهای این بخش در ماه سپتامبر سال جاری به رقم ۴۷ واحد رسیده که بیشترین افت طی ۶ سال گذشته ارزیابی می شود. شاخص زیر رقم ۵۰ نشانگر افت شدید فعالیتهای یک بخش اقتصادی است.

افت رشد بخش ساخت و ساز و تولیدات در چین نگرانی ها را نسبت به کندی روند رشد اقتصادی این کشور افزایش داده است.

آمار و ارقام منفی بخشهای مختلف اقتصادی چین، دومین قدرت اقتصادی جهان تاثیر مخرب مستقیمی بر روی بازارهای مالی در سراسر دنیا دارد.