قدرت در بورکینافاسو از کودتاچیان به دولت موقت رسید

Access to the comments نظرها
نگارش از Masoud Imani Kalesar
قدرت در بورکینافاسو از کودتاچیان به دولت موقت رسید

بدنبال توافقنامه ای که بین ارتش بورکینافاسو و کودتاچیان امضاء شد، دولت موقت قدرت را در اوآگادوگو، پایتخت، دوباره در دست گرفت.

ارتشِ وفادار به دولت موقت دیروز سه شنبه به کودتاچیانی که از اعضای گارد ریاست جمهوری بودند برای واگذاری قدرت اولتیماتوم داده بود.

میشل کافاندو، رئیس جمهوری دولت موقت پس از بدست گرفتن دوباره قدرت در کنار فرمانده ارتش بورکینافاسو گفت:«ما در روزهای دشوار در کنار هم جنگیدم و در کنار هم در راه آزادی پیروز شدیم. اکنون من آزادم و با مشروعیتی ملی که بر عهده من نهاده شده است کارم را از سر می گیرم.»

طبق توافق به عمل آمده کودتاچیان به رهبری ژنرال گیلبرت دیندره خیابان های اوآگادوگو را ترک می کنند و تحت شرایطی تحت پیگرد قانونی قرار نمی گیرند. سربازان ارتش نیز به ۵۰ کیلومتری پایتخت عقب می کشند.

کودتاچیان از وفاداران به بلز کومپائوره، رئیس جمهوری سابق بودند که در پی اعتراضات عمومی سال گذشته پس از ۲۷ سال از قدرت ساقط شد.

انتقال دوباره قدرت به دولت غیرنظامیان در بورکینافاسو با میانجیگری جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا (اِکواس) و رهبران آفریقایی صورت گرفت.

آمریکا، فرانسه و سازمان ملل متحد کودتای نظامیان در بورکینافاسو را محکوم کرده بودند.