تاتارهای اوکراین جاده های منتهی به کریمه را مسدود می کنند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
تاتارهای اوکراین جاده های منتهی به کریمه را مسدود می کنند

تاتارهای کریمه جاده های منتهی به این شبه جزیره را با هدف ممانعت از تردد و صادرات محصولات و مواد غذایی اوکراین به آن مسدود می کنند.

از یک سو شبه جزیره کریمه به محصولات وارداتی از اوکراین متکی است و از سوی دیگر روابط تجاری و بازرگانی هم برای کی یف و هم برای این شبه جزیره حیاتی است و دولت اوکراین برغم الحاق این شبه جزیره به خاک روسیه مانع تردد و صادرات به آن نمی شود.

به همین دلیل، تاتارهایی که در کریمه مشمول تبعیض و سرکوب بوده و یا از آن بیرون رانده شده اند، دولت اوکراین را به کوتاهی در مقابله با سیاست های روسیه در این شبه جزیره متهم می کنند.

علی اوزمباش، نماینده شورای تاتارهای سیمفروپول می گوید:«این چه دولتی است اگر نخواهد ببیند و بفهمد، و وقتی این همه محصولات از مرز عبور و از اوکراین وارد کریمه می شود، نسبت به آن بی خبر باشد. اگر دولت چشمانش را می بندد بخاطر این است که آگاهانه چنین تصمیمی گرفته و نوعی موافقت بعمل آمده است، دولت به یقین می داند. این تصمیم دولت خفت آور است و درست نیست و بر عهده شورای تاتارهاست تا دست به عمل زند و نه دولتی که باید مسئول باشد.»

گروه های مدنی و نیز گروه هایی از راستگرایان افراطی اوکراین نیز در اعتراض به سیاست های کی یف به تاتارها محلق شده اند و ماموران پلیس اوکراین هم در جاده ها و گذرگاه های منتهی به شبه جزیره کریمه مستقر شده اند و رانندگان کامیون ها و