مادرید؛ اعتراض رانندگان تاکسی به استفاده رانندگان شخصی از اوبر

مادرید؛ اعتراض رانندگان تاکسی به استفاده رانندگان شخصی از اوبر
نگارش از Euronews

خبر کوتاه سه هزار راننده تاکسی در اعتراض به استفاده برخی از رانندگان شخصی از سرویس هم سفری آنلاین موسوم به اوبر برای جذب مشتریان آنها در مادرید

خبر کوتاه

سه هزار راننده تاکسی در اعتراض به استفاده برخی از رانندگان شخصی از سرویس هم سفری آنلاین موسوم به اوبر برای جذب مشتریان آنها در مادرید تظاهرات کردند.

آنها از دولت خواستند از حقوقشان حمایت کند.

مطالب مرتبط