ورود اولین اتوبوس حامل پناهجویان به اتریش پس از موافقت دولت این کشور و آلمان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
ورود اولین اتوبوس حامل پناهجویان به اتریش پس از موافقت دولت این کشور و آلمان

با موافقت آلمان و اتریش برای پذیرفتن هزاران پناهجویی که از چند روز پیش در مجارستان سرگردان مانده اند، گزارشهای رسیده از عبور اولین اتوبوس حامل این افراد به از مرز مجارستان و ورود به اتریش حکایت دارد.

تعدادی از این پناهجویان که غالبا سوری هستند ناامید از این که دولت مجارستان اجازه ورود آنها به آلمان و اتریش را بدهد، خودشان با پای پیاده به سمت این کشورها به راه افتاده بودند.

بنابر گزارشها، دولت مجارستان حدود یکصد اتوبوس را برای انتقال هزاران پناهجویی که از چند روز پیش در ایستگاه راه آهن کلتی بوداپست مستقر شده اند، مهیا کرده است.

دولت اتریش از آمادگی صلیب سرخ و نیروهای نظامی این کشور برای پذیرفتن سه هزار پناهجو طی ساعات آینده خبر داده است.

طی روزهای اخیر، تعدادی از این پناهجویان برای مقابله با اقدام پلیس مجارستان برای انتقال اجباری آنها به اردوگاههای این کشور دست به اعتصاب غذا زده و با پلیس درگیر شدند.

اما با موافقت آلمان و اتریش برای پذیرفتن این افراد، به نظر می رسد تنش در مجارستان کاهش یابد.