بازگشایی ایستگاه قطار بوداپست به روی مهاجران و پناهجویان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
بازگشایی ایستگاه قطار بوداپست به روی مهاجران و پناهجویان

به دنبال موافقت مقامات مجارستان با بازگشایی ایستگاه قطار بوداپست به روی مهاجران و پناهجویان، صدها تن از آنان وارد این ایستگاه شده اند. مقصد اصلی اکثر این افراد آلمان اعلام شده است.

در دو روز گذشته، ایستگاه قطار کلتی در بوداپست شاهد تحولات زیادی در رابطه با مهاجران و پناهجویان بوده است. روز سه شنبه، به دنبال موافقت آلمان با پذیرش جنگ زدگان سوری و تسهیل شرایط برای پناهجویان، حدود سه هزار نفر از آنان از این ایستگاه قطار راهی آلمان شدند.

در عین حال، در پی هجوم مهاجران و پناهجویان برای رفتن به کشورهای غرب اروپا و به ویژه آلمان، مقامات مجارستان از ادامه ورود آنان به ایستگاه قطار جلوگیری کردند. با وجود تجمع و اعتراض انبوه مهاجران و پناهجویان در محوطه بیرون ایستگاه قطار کلتی، این ایستگاه روز چهارشنبه نیز به روی آنان بسته مانده بود.