گرامیداشت یاد ۷۱ پناهجوی کشته شده در مجارستان

گرامیداشت یاد ۷۱ پناهجوی کشته شده در مجارستان
نگارش از Euronews

گروهی از شهروندان بوداپست، پایتخت مجارستان به گروهی از پناهجویان حاضر در این محل پیوسته و با روشن کردن شمع یاد پناهجویان کشته شده را گرامی داشتند

گروهی از شهروندان بوداپست، پایتخت مجارستان به گروهی از پناهجویان حاضر در این محل پیوسته و با روشن کردن شمع یاد پناهجویان کشته شده را گرامی داشتند.

یکی از آنها می گوید: « وحشتناک است و با هیچ کلمه ای نمی توان آن را توصیف کرد. افراد زیادی مسئول این تراژدی هستند و به نظرم از حادثه باید دریافت که فقط که در مدیترانه نیست که قایق های حامل پناهجویان غرق می شوند و صدها تن جان خود را از دست می دهند بلکه حتی اینجا در مجارستان هم جان پناهجویان در خطر است.»

همزمان با کشف اجساد ۷۱ پناهجو در کامیونی در یکی از بزرگراه های اتریش، پلیس این کشوراز دستگیری چند نفر به عنوان مظنون به همکاری در قاچاق پناهجویان خبر داده است.

به گفته پلیس، این اجساد متعلق به ۵۹ مرد، ۸ زن و ۴ کودک است که به نظر می رسد پناهجویان سوری بوده اند و پیش از عبور از مرز جان خود را از دست داده بودند.

مطالب مرتبط