پایین ترین حجم تجارت جهانی طی هفت سال اخیر

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
پایین ترین حجم تجارت جهانی طی هفت سال اخیر

تجارت جهانی در نیمه اول سال ۲۰۱۵ میلادی به پایین ترین میزان خود از آغاز بحران اقتصادی در سال ۲۰۰۸ میلادی تاکنون رسیده است.

بنا بر گزارش دفتر تحلیل سیاستهای اقتصادی هلند، حجم تجارت جهانی در سه ماه منتهی به ژوئن در سال جاری، نیم درصد کاهش یافته است.

این گزارش، در کنار محدودیت هایی که در زمینه تامین سوخت و غذا در سطح جهان وجود دارد، نگرانی ها را نسبت به وضعیت اقتصاد جهانی بیشتر کرده است.

ارقام منفی انتشار یافته، به این دیدگاه قدیمی که می گوید تجارت جهانی دو برابر اقتصاد جهانی رشد می کند، پایان می دهد.