محمود عباس از ریاست کمیته اجرایی سازمان آزادیبخش فلسطین کناره گیری کرد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
محمود عباس از ریاست کمیته اجرایی سازمان آزادیبخش فلسطین کناره گیری کرد

خبر کوتاه

محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین از ریاست کمیته اجرایی سازمان آزادیبخش فلسطین کناره گیری کرد.

همزمان بیش از نیمی از اعضای کمیته اجرایی ۱۸ نفره این سازمان هم از کناره گیری خود خبر داده اند.هدف از این اقدام انتخاب کمیته اجرایی جدید اعلام شده است.

کنارگیری محمود عباس از این مقام خللی به جایگاهش بعنوان رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین وارد نمی کند.