در برخورد دو هواپیما در اسلواکی هفت نفر جان باختند

در برخورد دو هواپیما در اسلواکی هفت نفر جان باختند
نگارش از Euronews

خبر کوتاه در برخورد دو فروند هواپیمای توربوپراب حامل چتربازهای غیرنظامی در اسلواکی هفت نفر جان باختند. این حادثه در جریان یک نمایش هوایی روی داده و

خبر کوتاه

در برخورد دو فروند هواپیمای توربوپراب حامل چتربازهای غیرنظامی در اسلواکی هفت نفر جان باختند.
این حادثه در جریان یک نمایش هوایی روی داده و از ۳۱ چتربازی که موفق شدند خود را به بیرون از هواپیما پرت کنند پنج نفرجراحات سطحی برداشته اند.
دو هواپیما در ۱۵۰ کیلومتری پایتخت سقوط کردند و آتش گرفتند.

مطالب مرتبط