فعال شدن آتشفشان کوتوپاخی در اکوادور

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
فعال شدن آتشفشان کوتوپاخی در اکوادور

خبر کوتاه
رافائل کورئه آ رییس جمهوری اکوادور اعلام شرایط اضطراری کرد. دلیل آن فعال شدن دوباره آتشفشان کوتوپاخی اعلام شده است. دولت اکوادور انتظار دارد که این آتشفشان خسارات مالی فراوانی به ساکنان اکوادور وارد کند.