دود و خاکستر آتشفشان کوتوپاکسی در اوکوادور آسمان منطقه را فراگرفت

دود و خاکستر آتشفشان کوتوپاکسی در اوکوادور آسمان منطقه را فراگرفت
نگارش از Euronews

خبر کوتاه در پی وقوع چهار انفجار در آتشفشان کوتوپاکسی در اکوادور، دود و خاکستر آسمان منطقه را تا شعاع پنج کیلومتری فرا گرفت. مقام های اکوادور دسترسی

خبر کوتاه

در پی وقوع چهار انفجار در آتشفشان کوتوپاکسی در اکوادور، دود و خاکستر آسمان منطقه را تا شعاع پنج کیلومتری فرا گرفت.

مقام های اکوادور دسترسی به پارک ملی کوتوپاکسی، یکی از جاذبه های گردشگری این کشور را که در نزدیکی این آتشفشان قرار گرفته، موقتا به حالت تعلیق درآورده اند.

شهردار کویتو از ساکنان محلی خواسته در خانه های خود بمانند و اخبار و هشدارهای احتمالی را دنبال کنند.

مطالب مرتبط