واکنش به تحقیقات در مورد کودک آزاری نخست وزیر سابق در بریتانیا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
واکنش به تحقیقات در مورد کودک آزاری نخست وزیر سابق در بریتانیا

تحقیقات در مورد سهل انگاری پلیس در پرونده آزار جنسی کودکان و نقش ادوارد هیث، نخست وزیر سابق بریتانیا ابعاد جدیدی یافته و کمیسیون پیگیری شکایات پلیس نیز دامنۀ تحقیقات خود از ویلتشایر به سه منطقۀ دیگر از جمله کنت و جرسی گسترش داده است. یک شاهد نیز ادعا کرده در سن ۱۲ سالگی تحت آزار جنسی نخست وزیر سابق بریتانیا قرار گرفته است. پلیس طی فراخوانی از مردم دعوت کرده است چنانچه اطلاعاتی در این زمینه دارند، آن را در اختیار پلیس قرار بدهند.

ادوارد هیث در فاصله سالهای ۱۹۷۰ تا ۱۹۷۴ نخست وزیر بریتانیا بود. به تازگی یک پلیس بازنشستۀ منطقۀ ویلتشایر ادعا کرده است که پلیس در دهۀ ۹۰، به دلیل نقش ادوارد هیث در شکایات مربوط به رسوایی آزار جنسی کودکان، تحقیقات در این پرونه را به درستی انجام نداده و آن را مسکوت گذاشته است. گفته می شود ۷۶ نفر از مظنونین در تحقیقات کمیسیون پیگیری شکایات علیه پلیس موسوم به آی پی سی سی، از شخصیت های سیاسی بریتانیا هستند.

در پی این اظهارات، کمیسیون پیگیری شکایات پلیس در بریتانیا تحقیقات در این زمینه را آغاز کرده و اعلام کرده است تاکنون از یکهزار و چهارصد نفر بازجویی کرده است. این تحقیقات واکنش تعدادی از اعضای محافظه کار بریتانیا را برانگیخته است.

برایان بینلی، نمایندۀ سابق نورت هامپتون و از نزدیکان ادوارد هیث این تحقیقات را بازی کثیفی دانسته که روزنامه های بریتانیا به راه انداخته اند.