عراق؛ مردم در اعتراض به قطع برق و کمبود آب تظاهرات کردند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
عراق؛ مردم در اعتراض به قطع برق و کمبود آب تظاهرات کردند

اعتراض ها در عراق به دلیل کمبود آب و قطع پی در پی برق روز سه شنبه نیز در شهرهایی نظیر بصره و بغداد ادامه داشت. معترضان می گویند قطع مکرر برق و عدم دسترسی به آب سالم، به سخت تر شدن شرایط زندگی شهروندان به ویژه در ماههای گرم تابستان افزوده است.

تظاهرکنندگان همچنین با اعتراض به نحوۀ ارائۀ خدمات دولتی در شهرهایی نظیر بصره و بغداد، نسبت به فساد مالی در میان مقامات شهری و کشوری اعتراض کردند.

معترضان تهدید کرده اند در صورت عدم رفع مشکل آبرسانی و قطع برق بویژه در ماههای گرم سال، دست به اعتصاب عمومی خواهند زد.

عراق با مشکل کم آبی مواجه است و هجوم مهاجران گریخته از دست داعش به شهرهایی نظیر بغداد و بصره نیز بر مشکلات عمومی این شهرها افزوده است.