گرمای بی سابقه در ترکیه و لهستان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
گرمای بی سابقه در ترکیه و لهستان

گرمای بی سابقه کشور ترکیه را فراگرفته است. در آدانا دمای هوا از ۵۰ درجه سانتیگراد تجاوز کرده است. گرما باعث شده تا بسیاری به رودخانه ها پناه بیاورند و در سایه درختان نفسی تازه کنند.

تلویزیون ترکیه با مردانی که از فرط گرما به سایه درختان پناه آورده اند گفتگو کرده است. یکی می گوید از فرط گرمای زیاد به سایه آمده است.

گرما باعث شده است تا طی گرمترین ساعات روز مغازه داران کارشان را تعطیل کنند. یکی از آنها می گوید روزی یکی دو ساعت اینجا می آِییم تا نفسی تازه کنیم چرا که گرمای هوا غیرقابل تحمل است. پزشکان در ترکیه از سالخوردگان، کودکان و افراد حساس خواسته اند تا حتی الامکان از خانه هایشان بیرون نیایند.

ساکنان کشور لهستان نیز با گرمای بی سابقه مواجه شده اند. دمای هوا در برخی مناطق از ۴۰ درجه سانتی گراد بالاتر رفته که برای کشوری چون لهستان بی سابقه است.