ورود کارشناسان به آتن برای مذاکره درباره سومین طرح نجات اقتصادی

ورود کارشناسان به آتن برای مذاکره درباره سومین طرح نجات اقتصادی
نگارش از Euronews

کارشناسان فنی اتحادیه اروپا، صندوق بین المللی پول و بانک مرکزی اروپا، برای بررسی چگونگی اجرای سومین طرح نجات اقتصاد یونان، وارد آتن شدند. آنها از

کارشناسان فنی اتحادیه اروپا، صندوق بین المللی پول و بانک مرکزی اروپا، برای بررسی چگونگی اجرای سومین طرح نجات اقتصاد یونان، وارد آتن شدند.

آنها از یونان خواهند خواست تا قبل از پرداخت وام هشتاد و شش میلیارد یورویی به این کشور، باز هم تدابیر سخت تر ریاضتی را اتخاذ کند.

دیمیتریس مارداس، معاون وزیر دارایی یونان،در این باره گفت: “ما از تیم مذاکره کننده حمایت می کنیم. ما به آنها اطلاعاتی را که درباره بهترین روش پیشبرد این روند نیاز دارند ، ارائه می دهیم.”

اما صدای نارضایتی از مردمی که در همه پرسی اخیر به ادامه تحمل تدابیر ریاضتی، رای نه دادند، بیش از پیش شنیده می شود.

یکی از آنها می گوید: “مردم بخاطر رهایی از فقر و گرسنگی در این همه پرسی رای نه دادند. آنها هیچ انگیزه دیگری برای رای دادن نداشتند. متاسفانه دولت رای نه مردم را به آری تبدیل کرده است.”

یک ایتالیایی مقیم یونان هم می گوید: “در شرایط کنونی یونان، هیچ کس قادر به اداره این کشور نیست. شاید اگر کسانی که قبلا در راس قدرت بودند، امروز هم در قدرت باقی می ماندند، وضعیت ما این گونه نمی بود.کسی نیست که بتواند اداره کشور را در دست بگیرد.”

سومین طرح نجات اقتصاد یونان در حالی می بایست از بیستم اوت، حدود سه هفته دیگر، به اجرا درآید، که اعتماد میان یونان و وام دهندگان به این کشور همچنان شکننده است.

مطالب مرتبط