حکم دادگاه حقوق بشر اروپا در حمایت از همجنسگرایان ایتالیا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
حکم دادگاه حقوق بشر اروپا در حمایت از همجنسگرایان ایتالیا

دادگاه حقوق بشر اروپا روز سه شنبه به نفع سه زوج همجنسگرای ایتالیایی که خواهان حق ازدواج بودند، حکم داد.

ایتالیا تنها کشور اروپای غربی است که هنوز ازدواج همجنسگرایان را به رسمیت نمی شناسد. رُم متعهد شده تا پایان سال جاری میلادی قانونی را در زمینه ازدواج مدنی همجنسگرایان به تصویب برساند.

در حال حاضر ازدواج همجنسگرایان در ۱۱ کشور از ۴۷ کشور عضو شورای اروپا قانونی است.