پهپاد مسلح جنجال آفرید

پهپاد مسلح جنجال آفرید
نگارش از Euronews

نوجوان آمریکایی با انتشار ویدئویی از یک پهپاد دست ساز مسلح جنجال آفرین شد. در این ویدئوی کوتاه، پهپادی که این نوجوان اهل کانتیکت ساخته به اهدافی شلیک

نوجوان آمریکایی با انتشار ویدئویی از یک پهپاد دست ساز مسلح جنجال آفرین شد. در این ویدئوی کوتاه، پهپادی که این نوجوان اهل کانتیکت ساخته به اهدافی شلیک می کند.

پدر این نوجوان ۱۸ساله می گوید که پسرش این پهپاد را به منظور تحقیقات علمی و با کمک یک استاد دانشگاه ساخته است. با این حال، مأموران تحقیقاتی را درباره نحوه ساخت این وسیله و استفاده از آن آغاز کرده اند.

مطالب مرتبط