مراسم خاکسپاری سعود الفیصل در مکه برگزار شد

مراسم خاکسپاری سعود الفیصل در مکه برگزار شد
نگارش از Euronews

خبر کوتاه مراسم خاکسپاری سعود الفیصل، وزیر خارجه سابق عربستان سعودی در مکه برگزار شد. او که به مدت چهل سال عهده دار این سمت بود روز پنجشنبه در آمریکا

خبر کوتاه

مراسم خاکسپاری سعود الفیصل، وزیر خارجه سابق عربستان سعودی در مکه برگزار شد.

او که به مدت چهل سال عهده دار این سمت بود روز پنجشنبه در آمریکا درگذشت.

مطالب مرتبط