آلبوم عکس: در انتظار یک خبر هسته ای از کوبورگ

آلبوم عکس: در انتظار یک خبر هسته ای از کوبورگ
نگارش از Euronews

این عکس ها را ریحانه مظاهری، خبرنگار یورونیوز در وین، از اطراف قصر کوبورگ، محل مذاکرات هسته ای میان ایران و گروه ۵+۱ ارسال کرده است.

 • در انتظار یک خبر هسته ای از کوبورگ

  چادر خبرنگاران

 • در انتظار یک خبر هسته ای از کوبورگ

  چادر خبرنگاران

 • در انتظار یک خبر هسته ای از کوبورگ

  چادر خبرنگاران

 • در انتظار یک خبر هسته ای از کوبورگ

 • در انتظار یک خبر هسته ای از کوبورگ

  گروهی از طرفداران دستیابی به توافق هسته ای خواستار رفع حصر موسوی، کروبی و رهنورد هستند

 • در انتظار یک خبر هسته ای از کوبورگ

  گروهی از طرفداران دستیابی به توافق هسته ای خواستار آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستند

مطالب مرتبط