طلبکاران یونان را بهتر بشناسیم

طلبکاران یونان را بهتر بشناسیم
نگارش از Soroush Alavi

یونان با دارا بودن ۳۱۲ میلیارد یورو بدهی معادل ۱۷۵ درصد تولید ناخالص داخلی خود صاحب رکوردی باورنکردنی در اتحادیه اروپاست. اما سئوالی که مطرح می شود

یونان با دارا بودن ۳۱۲ میلیارد یورو بدهی معادل ۱۷۵ درصد تولید ناخالص داخلی خود صاحب رکوردی باورنکردنی در اتحادیه اروپاست.

اما سئوالی که مطرح می شود اینست که بستانکاران یونان دقیقا چه کشورها و نهادهایی هستند؟

حدود ۶۰ درصد بدهی های یونان تنها مربوط به منطقه پولی یورو و صندوق اروپایی ثبات مالی می شود. در این بین مطالبات آلمان به رقم ۶۸ میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو و فرانسه ۴۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون یورو می رسد. در بین نهادهای بین المللی صندوق بین المللی پول با ۲۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورو بیشترین طلب را از یونان دارد. بعد از این نهاد، بانک مرکزی اروپا قرار دارد که میزان طلبش به رقم ۱۸ میلیارد و ۱۰۰ میلیون یورو می رسد. این بانک، از پنج سال پیش، با بازخرید اوراق قرضه دولتی یونان در بازار به این کشور کمک کرده است.

پانایوتیس پتراکیس، اقتصاددان می گوید: «اگر توافقی حاصل شود یونان سه سال به ثبات خواهد رسید تا بتواند بدهی های خود را بازپرداخت کند، توسعه یابد و به رشد اقتصادی برسد.»

موضع صندوق بین المللی پول که ۳۰ ژوئن سال جاری قسمتی از طلب خود یعنی ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو را دریافت نکرد بر مبنای اجرای یک برنامه تجدیدساختار بدهی های یونان و کاهش آنها استوار است.

مطالب مرتبط