دوی استقامت کوهستان آلمان؛ کابایرو و فیشل دو پیروز روز نخست

دوی استقامت کوهستان آلمان؛ کابایرو و فیشل دو پیروز روز نخست
نگارش از Euronews

مسابقات چهار روزه دوی استقامت کوهستان، موسوم به سالومون فُور ترِیل، روز چهارشنبه در آلمان آغاز شد. در نخستین روز این مرحله دوندگان باید مسیر ۳۰

مسابقات چهار روزه دوی استقامت کوهستان، موسوم به سالومون فُور ترِیل، روز چهارشنبه در آلمان آغاز شد.

در نخستین روز این مرحله دوندگان باید مسیر ۳۰ کیلومتری میان دو شهر برشتِس گادن و باد رایشنهال را می دویدند، هر چند آب و هوای نامساعد، مسئولان را مجبور به کاستن ۵ کیلومتر از طول این مسیر کرد.

در بخش مردان، میگوئل اورتگا کابایرو، دونده اسپانیایی، توانست زودتر از رقبا به خط پایان برسد. او مسیر مسابقه را در ۲ ساعت و ۱۳ دقیقه دوید و پیروز دور نخست لقب گرفت.

در بخش بانوان نیز تینا فیشِل آلمانی پیروز شد. فیشل مسیر را در ۲ ساعت و ۵۳ دقیقه، تقریبا سه دقیقه زودتر از نزدیکترین رقیب، هلن بونسور اسکاتلندی به پایان برد.

مطالب مرتبط