محکومیت سیلویو برلوسکونی به سه سال زندان

محکومیت سیلویو برلوسکونی به سه سال زندان
نگارش از Euronews

دادگاه ایتالیا روز چهارشنبه سیلویو برلوسکونی، نخست وزیر پیشین این کشور را به اتهام پرداخت رشوه به یک سناتور در سال ۲۰۰۸ میلادی مجرم شناخت و به سه سال

دادگاه ایتالیا روز چهارشنبه سیلویو برلوسکونی، نخست وزیر پیشین این کشور را به اتهام پرداخت رشوه به یک سناتور در سال ۲۰۰۸ میلادی مجرم شناخت و به سه سال زندان محکوم کرد.

گفته می شود آقای برلوسکونی برای سرنگونی دولت رومانو پرودی (نخست وزیر ایتالیا طی سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۸ میلادی) به این سناتور مبلغ سه میلیون یورو رشوه داده بود.

مطالب مرتبط