واکنش یونانی ها به پیشنهاد همه پرسی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
واکنش یونانی ها به پیشنهاد همه پرسی

واکنش یونانی ها به پیشنهاد همه پرسی در شرایط بسیار بد اقتصادی چیست؟ صفهای طولانی در برابر بانکها و عابر بانکهایی که پیوسته از پول خالی و خالی تر می شوند.

یک راننده تاکسی می گوید:

«ما حالا در مرز فاجعه هستیم. من از حامی بازگشت واحد پولی به دراخما هستم اما نمی دانم که پیامدهای این کار چه خواهد بود و چقدر طول خواهد کشید.»

شهروند دیگری نیز می گوید:

اگر نخست وزیر برای ترک حوزه پولی یورو برنامه ای داشت، ممکن بود که همه پرسی درست باشد. وگر نه دادنِ رأی مثبت یا منفی هیچ فرقی ندارد.

و دیگری می افزاید:

«آنها توپ را در زمینِ ما می اندازند. من به چه چیزی باید رأی بدهم؟ رأی مثبت به معنی شرایط بسیار سخت است، که ما را به فقر و بدبختی می کشاند. (نتیجه) رأی منفی هم نامعلوم است. هیچ کس نمی داند چه می شود. آیا به دراخما بر می گردیم؟ واگر به حالت قبل برگردیم، آن وقت چه می شود؟»

معماهایی سخت و اضطراب درباره آینده و تضادهای سیاسی. در این شرایطِ اقتصادی خطیر، ناگهان از یونانی ها خواسته شده تا درباره آینده شان تصمیم بگیرند. حتی خونسردترین افراد هم فهمیده اند که روزهای آینده تاریخ ساز خواهند بود.