تظاهرات دانش آموزان علیه اصلاحات آموزشی در شیلی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
تظاهرات دانش آموزان علیه اصلاحات آموزشی در شیلی

خبر کوتاه

دانش آموزان شیلیایی به خیابان امدند و علیه اصلاحات وزارت آموزش و پرورش این کشور دست به اعتراض زدند.

اعتراض دانش آموزان در حالی است که شیلی میزبان کوپا امریکا، رقابت جام ملتهای فوتبال آمریکای جنوبی است. دانش اموزان خواستار شفافیت و عدم واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی شدند.