رهبران اروپا مخالف سهمیه بندی پناهجویان اند و به پذیرش داوطلبانه رضایت دادند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
رهبران اروپا مخالف سهمیه بندی پناهجویان اند و به پذیرش داوطلبانه رضایت دادند

رهبران اتحادیه اروپا به طرح پیشنهادی ایتالیا در زمینه سهمیه بندی مهاجران پاسخ منفی دادند.

پس از هفت ساعت بحث و گفتگوی نفس گیر برای یافتن راه حلی به مساله مهاجران غیرقانونی، دولت های عضو اتحادیه اروپا تصمیم گرفتند تا بصورت داوطلبانه پذیرای مهاجرانی باشند که به یونان و ایتالیا رسیده اند.

ماتئو رنزی، نخست وزیر ایتالیا ضمن ابراز ناخرسندی از اختلاف نظر در زمینه طرح سهمینه بندی اجباری مهاجران گفت: «این واقعیت که در مورد رقم پایینی چون ۴۰ هزار نفر به اجماع و همبستگی نرسیده ایم ریشخندی است به اروپا. وقتی اتحادیه اروپا بوجود آمد ایتالیا به همراه پنج کشور دیگر با اندیشه آزادی دموکرسی، ارزشها را به اشتراک گذاشت و درنظرگرفتن آن بعنوان جایی برای خودخواهی غیرقابل تصور بود. اروپا محل به اشتراک گذاشت ارزشهاست.»

مجارستان و بلغارستان همانطور که قبلا به دلیل وضعیت نامساعدشان مخالفت خود را با این طرح اعلام کرده بودند، از پذیرش داوطلبانه مهاجرانی که به خاک ایتالیا و یونان رسیده اند معاف شدند.

ورنر فایمن، صدراعظم اتریش حال و هوای این نشست را چنین توصیف کرد: «در مجموع هفت کشور مخالف طرح پیشنهادی سهمیه بندی اجباری بودند. این نشست فرصت مناسبی برای رهبران اروپا بود تا در مورد این موضوع حساس گفتگو کنند.»

جدا از چهل هزار مهاجری که خود را به ایتالیا و یونان رسانده اند، بیست هزار پناهجوی دیگر پشت مرزهای اروپا در انتظار چراغ سبز رهبران این اتحادیه هستند. بر اساس توافقنامه دوبلین، پناهجویان تقاضای پناهندگی خود را در کشوری می توانند ثبت کنند که برای نخستین بار به آن قدم گذاشته اند.

این توافقنامه برای ایتالیا و یونان و همینطور پناهجویانی که سودای رسیدن به اروپا را دارند چالشی جدی محسوب می شود.