اعتراض مدافعان حقوق حیوانات به جشنواره گوشت سگ در چین

اعتراض مدافعان حقوق حیوانات به جشنواره گوشت سگ در چین
نگارش از Euronews

اعتراض مدافعان حقوق حیوانات در شهر یولین چین به برگزاری جشنواره سالانه گوشت سگ، با دخالت افرادی ناشناس که گفته می شود ماموران دولتی بوده اند، پایان

اعتراض مدافعان حقوق حیوانات در شهر یولین چین به برگزاری جشنواره سالانه گوشت سگ، با دخالت افرادی ناشناس که گفته می شود ماموران دولتی بوده اند، پایان یافت. افراد ناشناس شعارنوشته های معترضان را از آنها گرفته و آنها را متفرق کردند.

یکی از مدافعان حقوق حیوانات گفت: «همه این سگها و گربه ها دزدیده شده اند. آنها امنیت حیوانات و ایمنی غذایی مان را از بین برده اند و آیا این جرم نیست؟ می توانیم ببینیم که آنها کاری را که لازم است انجام نمی دهند و به جای آن شعارنوشته های را می گیرند.»

این روزها بازار خرید و فروش سگها در این شهر تبدیل به میدان جنگ میان مدافعان حقوق حیوانات و موافقان برگزاری این جشنواره شده و حتی در این باره، جدالی اینترنتی نیز در شبکه های مجازی به راه افتاده است.

یک شهروند چینی می گوید: «این منطقی نیست. آیا قانونی در این باره وجود دارد؟ شما استیک می خورید و اگر من به شما بگویم که نباید استیک بخورید، قبول خواهید کرد؟»

در جشنواره امسال و برای طبخ غذا ۱۰ هزار سگ کشته شده اند و به گفته رسانه های دولتی چین، این سنتی صد ساله در این منطقه است.

تصاویری از معترضان به این جشنواره

این مرد سگها را می خرد تا آنها را نجات دهد.

مطالب مرتبط