رقابت تنگاتنگ جناح راست و چپ میانه دانمارک در انتخابات پارلمانی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
رقابت تنگاتنگ جناح راست و چپ میانه دانمارک در انتخابات پارلمانی

دانمارکی ها روز پنج شنبه در انتخابات پارلمانی برای انتخاب 179 نماینده به پای صندوق های رای رفتند. نظرسنجی ها حاکی است دو جناح چپگرا و راستگرا با اختلاف یک درصدی رقابتی بسیار تنگاتنگ دارند، رقابتی که دو موضوع اقتصاد و مهاجرت در کانون آن قرار دارد.

دو رقیب اصلی این انتخابات، ائتلاف چپ گرای راست میانه نخست وزیر کنونی دانمارک، هله تورنینگ اشمیت و اپوزیسیون راست گرای میانه به رهبری نخست وزیر پیشین، لارس لوکه راسموسن هستند.

یک شهروند دانمارک می گوید: «این که جناح راست پیروز شود یا چپ، تفاوتی نمی کند. وضعیت همانی خواهد شد که هست.»

دیگری گفت: «باور دارم می توان از نو اندیشید و مایلم انتخابات به تغییرات و نتایج درستی منتهی شود. ما به این کار قادریم.»

نظرسنجی ها همچنین حاکی است راستگرایان ضدمهاجرت در قالب حزب مردم دانمارک در این دوره از انتخابات بیشترین آراء تاریخ کارزار انتخاباتی خود را کسب خواهند کرد.