کارزار علیه طرح حصارکشی مرزی در مجارستان

Access to the comments نظرها
نگارش از مسعود سالاری
کارزار علیه طرح حصارکشی مرزی در مجارستان

مجارستان در طول مرز صد و هفتاد و پنج کیلومتری خود با صربستان حفاظی به ارتفاع چهار متر احداث می کند تا از ورود مهاجران غیر قانونی از کشور همسایه خود جلوگیری کند.

بیشتر مهاجرانی که از این مرز عبور می کنند، پناهجویان اهل سوریه هستند. آنها با عبور از چند کشور به مجارستان می رسند که عضو اتحادیه اروپاست.

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل کارزاری را در شبکه های اجتماعی علیه این اقدام به راه انداخته است.

کیتی مکینزی، سخنگوی این نهاد بین المللی می گوید: «هر حفاظ یا دیوار سدی است در برابر پناهندگی. مردم حق دارند درخواست پناهندگی کنند و این در قانون اساسی مجارستان آمده است. این یک حق جهانی است. ما می خواهیم مطمئن شویم که مجارستان مرزهای خود را باز نگه می دارد تا مردم بتوانند درخواست پناهندگی کنند و شکایت شان شنیده شود.»

آندریا هایاگوش، خبرنگار یورونیوز در بوداپست می گوید: «ایده احداث این حصار همین چند روز پیش مطرح شده است، اما به نوشته مطبوعات بیشتر وزرای دولت با آن موافق نبوده اند و حتا گمان نمی کنند که این ایده عملی بشود. اما دولت تصمیم گرفته است که یک پرده آهنی احداث کند.»