مناظره انتخاباتی در دانمارک

Access to the comments نظرها
نگارش از مسعود سالاری
مناظره انتخاباتی در دانمارک

در چارچوب تبلیغات برای انتخابات هفته دیگر در دانمارک، نخست وزیر فعلی این کشور هله تورنینگ اشمیت از حزب سوسیال دموکرات و نخست وزیر پیشین لارس لوکه راسموسن از حزب لیبرال ها، در یک مناظره زنده تلویزیونی شرکت کردند.

چگونگی خروج از بحران اقتصادی، داغ ترین موضوع این مناظره بود.