نظارت گروههای مستقل بر انتخابات سراسری ترکیه

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
نظارت گروههای مستقل بر انتخابات سراسری ترکیه

انتخابات سراسری ترکیه که روز یکشنبه برگزار می شود، می تواند در ساختار سیاسی آینده ترکیه بسیار تاثیرگذار باشد.

نظرسنجی های نشان می دهد که تنها سه حزب از چهار حزب اصلی ترکیه می توانند کرسی های خود را در پارلمان حفظ کنند: حزب عدالت و توسعه به رهبری احمد داوود اوغلو، نخست وزیر کنونی، حزب جمهوری خواه خلق که مهمترین حزب مخالف دولت و از جریان چپ میانه است و حزب راست افراطی “حرکت ملی”.

پیش بینی ها نشان می دهد که حزب عدالت و توسعه حدود ۴۰ درصد آراء را از آن خود کند و حزب جمهوریخواه خلق و حزب حرکت ملی به ترتیب ۳۰ و ۱۶ درصد از آراء را بدست آورند.

شفاف نبودن نحوه برگزاری انتخابات در ترکیه نیز سبب شده تا گروههایی کاملا مستقل به اشکال متفاوت نظارت بر انتخابات را برعهده گیرند.

یکی از این گروهها که “رای و فراتر از آن” نامیده می شود، مسئولیت نظارت بر برخی از شعبه های رای گیری را برعهده گرفته است.

سخنگوی آنها می گوید: «کار خود را در دو بخش انجام می دهیم. اولی که یک وظیفه کاملا شفاف است که همان نظارت بر صندوق های رای است و دومین اقدام ما نامحسوس است که بر نحوه شمارش آراء نظارت خواهیم داشت. مجموعه ما به طور کلی بر ۱۷۴ هزار صندوق رای نظارت می کند که همه این اقدامات با استفاده از نرم افزارهای مخصوص و مقایسه نتایج رسمی و نتایجی که اعلام می شود، صورت می گیرد. همزمان در روز انتخابات نیز تمامی مراحل تحت نظارت و کنترل ما خواهد بود.»

شگفتی ساز این انتخابات می تواند حزب دموکراتیک خلق ها باشد که از حمایت کردهای ترکیه برخوردار است.

بر اساس نظرسنجی ها، این حزب می تواند بیش از ۱۰ درصد آراء را از آن خود کند که این رقم نقشی اساسی در تغییر ساختار سیاسی ترکیه خواهد داشت.