دانشجویان معترض مکزیکی خواهان تحریم انتخابات شدند

دانشجویان معترض مکزیکی خواهان تحریم انتخابات شدند
نگارش از Euronews

دهها دانشجو روز چهارشنبه در شهر تیکستلا در ایالت گرره رو در مکزیک تظاهرات کردند. این دانشجویان در اعتراض به اصلاحات صورت گرفته از سوی دولت مکزیک در

دهها دانشجو روز چهارشنبه در شهر تیکستلا در ایالت گرره رو در مکزیک تظاهرات کردند. این دانشجویان در اعتراض به اصلاحات صورت گرفته از سوی دولت مکزیک در نحوۀ استخدام معلمان و عدم شفافیت در مورد ۴۳ دانشجوی مفقود شده، خواهان تحریم انتخابات عمومی در این کشور شده اند.

به گزارش رسانه های محلی، یک دانشجوی معترض و سه پلیس در نتیجۀ زد و خورد در این تظاهرات مجروح شده اند.

این اصلاحات اعتراض معلمان این کشور را نیز برانگیخته به طوری که چندین مدرسه به تعطیلی کشیده شده است. روز سه شنبه نیز معلمان خشمگین در مکزیکو سیتی به چند حوزۀ رای گیری حمله کردند و برگه های رای را به آتش کشیدند.

مطالب مرتبط