درگیری پلیس با معترضان فلسطینی در جریان جشنواره نور بیت المقدس

درگیری پلیس با معترضان فلسطینی در جریان جشنواره نور بیت المقدس

پلیس در درگیری با صدها فلسطینی که در مخالفت با جشنواره نور اسرائیل در بیت المقدس تجمع کرده بودند از نارنجک های بی حس کننده استفاده کرد. به گفته پلیس، چهار فلسطینی دستگیر شده اند. همچنین چند نفری از سوی پلیس از جمله چند زن به زمین پرتاب شدند اما جراحات آنها جدی گزارش نشده است. جشنواره نور، رویدادی سالیانه است که بوسیله شهرداری بیت المقدس برگزار می شود و هزاران نفر در رویدادهای فرهنگی و هنری آن از جمله رقص و آواز شرکت می کنند.

پلیس در درگیری با صدها فلسطینی که در مخالفت با جشنواره نور اسرائیل در بیت المقدس تجمع کرده بودند از نارنجک های بی حس کننده استفاده کرد. به گفته پلیس، چهار فلسطینی دستگیر شده اند. همچنین چند نفری از سوی پلیس از جمله چند زن به زمین پرتاب شدند اما جراحات آنها جدی گزارش نشده است. جشنواره نور، رویدادی سالیانه است که بوسیله شهرداری بیت المقدس برگزار می شود و هزاران نفر در رویدادهای فرهنگی و هنری آن از جمله رقص و آواز شرکت می کنند.

تازه‌ترین ویدیو