اعتراض به سیاست های هفت کشور بزرگ صنعتی در آلمان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اعتراض به سیاست های هفت کشور بزرگ صنعتی در آلمان

در مونیخ آلمان معترضان به سیاست های هفت کشور بزرگ صنعتی دنیا تجمعی برگزار کردند و با پوشیدن ماسک سران این این کشورها و برافراشتن پوسترهایی خواهان پرکردن شکاف موجود میان فقرا و ثروتمندان شدند.

یکی از معترضان که دختر جوانی است می گوید: «من اینجا هستم تا به نابرابری در دنیا اعتراض کنم. وضعیت ما اینجا خوب است، ولی در بسیاری دیگر از نقاط دنیا خوب نیست. اما بدانیم که امید هرگز نخواهد مرد و برابری و عدالت بالاخره روزی همه جا برقرار خواهد شد. روزی همه احساس خوشبختی خواهند کرد.»

سران هفت کشور صنعتی جهان موسوم به “جی ۷“، روزهای یکشنبه و دوشنبه نشستی را در نزدیکی شهر مونیخ در جنوب آلمان برگزار می کنند. مخالفان سیاست ها و توافقات این نشست که غالبا از حزب سبز آلمان هستند، روز پنج شنبه به مواردی چون «توافقنامه تجارت آزاد میان اروپا و آمریکا» اعتراض کردند و خواستار «مبارزه با فقر و پایان دادن به دروغ گفتن سران جی ۷» شدند.