مکزیکوسیتی: تجمع اعتراضی به یاد ۴۳ دانشجوی گمشده

مکزیکوسیتی: تجمع اعتراضی به یاد ۴۳ دانشجوی گمشده

هشت ماه پس از ناپدید شدن ۴۳ دانشجو، تظاهرکنندگانی که درپایتخت مکزیک برای یادآوری این حادثه تجمع کرده بودند با پلیس درگیر شدند.

هشت ماه پس از ناپدید شدن ۴۳ دانشجو، تظاهرکنندگانی که درپایتخت مکزیک برای یادآوری این حادثه تجمع کرده بودند با پلیس درگیر شدند.

تازه‌ترین ویدیو