ارائه لایحه مهاجرت توسط دیوید کامرون و ملاقات با پلیس بخش مهاجرت

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
ارائه لایحه مهاجرت توسط دیوید کامرون و ملاقات با پلیس بخش مهاجرت

همزمان با ارائه لایحه تشدید سختگیری ها علیه مهاجران توسط دیوید کامرون، پلیس مهاجرت بریتانیا روز پنج شنبه با یورش به چندین خانه در لندن، اقدام به دستگیری تعدادی از مهاجران غیر قانونی کرد.

نخست وزیر بریتانیا بعد از ارائه لایحه مهاجرت با افسران پلیس بخش مهاجرت دیدار کرد و به آنها برای اقداماتشان برای دستگیری مهاجران غیر قانونی تبریک گفت.

در لایجه مهاجرت ارائه شده توسط نخست وزیر بریتانیا، سختگیری های بیشتری برای کارگران خارجی غیرقانونی در نظر گرفته شده است و پلیس می تواند دستمزد این کارگران را توقیف کند.

نخست وزیر بریتانیا گفت: «مایلم اعلام کنم کار روی موضوع مهاجرت را با راه اندازی گروه جدید کاری در اولویت قرار خواهیم داد که بریتانیا را به مکانی با جذابیت کمتر برای مهاجران و کار غیرقانونی تبدیل می کند. واقعیت این است که بطور غیرقانونی کار کردن و استخدام کارکنان بطور غیرقانونی در بریتانیا بسیار ساده است. بنابراین قصد داریم یک گام بزرگ برداریم و کار غیرقانونی را از نظر حقوقی همانند جرمی کیفری در نظر بگیریم.»

دیوید کامرون در حالی لایحه ای برای سختگیری بیشتر علیه مهاجران ارائه کرده که در کاله فرانسه بسیاری از مهاجران در انتظار راهی برای ورود به خاک بریتانیا هستند.