راهبه های فلسطینی از سوی پاپ فرانچسکو عنوان «قدیس» گرفتند

راهبه های فلسطینی از سوی پاپ فرانچسکو عنوان «قدیس» گرفتند

پاپ فرانچسکو، چهار راهبه، از جمله دو راهبه فلسطینی قرن نوزدهم را تقدیس کرد. پاپ این اقدام را برای تشویق مسیحیانی انجام داد که در خاورمیانه زندگی می کنند و با آزار و اذیت اسلام گرایان افراطی مواجه هستند. خواهر مریم بواردی و ماری آلفونسین گاتاس از جمله چهار زنی بودند که روز یکشنبه در مراسمی در میدان سنت پیتر عنوان قدیس دریافت کردند. محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگران فلسطینی و حدود دو هزار زائر شاهد مراسم تقدیس اولین راهبه های سرزمین مقدس از آغاز مسیحیت تاکنون بودند.

پاپ فرانچسکو، چهار راهبه، از جمله دو راهبه فلسطینی قرن نوزدهم را تقدیس کرد. پاپ این اقدام را برای تشویق مسیحیانی انجام داد که در خاورمیانه زندگی می کنند و با آزار و اذیت اسلام گرایان افراطی مواجه هستند. خواهر مریم بواردی و ماری آلفونسین گاتاس از جمله چهار زنی بودند که روز یکشنبه در مراسمی در میدان سنت پیتر عنوان قدیس دریافت کردند. محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگران فلسطینی و حدود دو هزار زائر شاهد مراسم تقدیس اولین راهبه های سرزمین مقدس از آغاز مسیحیت تاکنون بودند.

تازه‌ترین ویدیو