یک زمین لرزه شدید دیگر در نپال و شمال هند

یک زمین لرزه شدید دیگر در نپال و شمال هند

زلزله ای به شدت ۷.۳ درجه ریشتر نپال را لرزاند و مردم شهر کاتماندو را از خانه هایشان فراری داد. لرزش زمین، چنان شدید بود که در نواحی شمال هند نیز احساس شد. زلزله امروز قویترین زلزله پس از حادثه ۲۵ آوریل است که بیش از هشت هزار نفر کشته به جا گذاشت.

زلزله ای به شدت ۷.۳ درجه ریشتر نپال را لرزاند و مردم شهر کاتماندو را از خانه هایشان فراری داد. لرزش زمین، چنان شدید بود که در نواحی شمال هند نیز احساس شد. زلزله امروز قویترین زلزله پس از حادثه ۲۵ آوریل است که بیش از هشت هزار نفر کشته به جا گذاشت.

تازه‌ترین ویدیو