اتهام آزار جنسی به بیل کازبی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اتهام آزار جنسی به بیل کازبی

خبر کوتاه

دو زن روز جمعه مدعی شدند که بیل کازبی، بازیگر و تهیه کننده مشهور آمریکایی سال ها آنها را مورد آزار جنسی قرار داده است.

تا کنون بیش از چهل نفر ادعای مشابهی علیه کازبی مطرح کرده اند.

وی در سایر پرونده ها بی گناه شناخته شده است.