جشن ملی درهوشی مین سیتی به مناسبت چهلمین سال پایان جنگ ویتنام

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
جشن ملی درهوشی مین سیتی به مناسبت چهلمین سال پایان جنگ ویتنام

هوشی مین سیتی که هنوز بسیاری آن را با نام قدیمی اش، سایگون می شناسند روز پنجشنبه شاهد برپایی جشن چهلمین سال پایان جنگ ویتنام بود.

در گوشه و کنار شهر پوسترها و نوشته هایی بر دیوارها نصب شده که در آنها چهلمین سال سقوط سایگون با عنوان روز آزادی گرامی داشته شده بود.

مراسم رژه مهمترین برنامه این جشن بود که ورود نیروها و تانکهای ارتش کمونیست شمال ویتنام به سایگون و به دست گرفتن کنترل پایتخت ویتنام جنوبی را یادآوری می کرد.

نخست وزیر ویتنام در این مراسم اتحاد و میهن پرستی را رمز رسیدن به پیروزی نهایی قلمداد کرد و در سخنانی ضد آمریکایی گفت: “کشتار و جنایات بی شماری که نیروهای آمریکایی در ویتنام انجام دادند ضمن بر جای گذاشتن خسارات و زیانهای غیر قابل ارزیابی، دردها و آلام فراموش نشدنی را برای مردم کشورمان به همراه داشت.”

سقوط سایگون پس از پنوم پن در واقع آخرین مرحله از جنگی بود که سی سال در جنوب شرق آسیا جریان داشت و جان بیش از سه میلیون ویتنامی و نزدیک به شصت هزار آمریکایی را گرفت. این مناقشه باعث تفرقه و دو دستگی در میان افکار عمومی آمریکا شد و نخستین شکست ابرقدرتی را در قرن بیستم رقم زد که همواره خود را شکست ناپذیر قلمداد میکرد.